051-55267777

بازرگانی شبیری

رویه های بازگرداندن کالا


اگر کالای شما مشمول م�اد ضمانت ه�ت روزه شرکت بازرگانی شبیری می‌باشد، لط�اً پیش از ارسال کالا با بخش خدمات پس از �روش شرکت تماس بگیرید و هماهنگی‌های لازم را انجام دهید. لط�اً هیچ کالایی را بدون هماهنگی قبلی با شرکت شبیری ارسال ننمایید. قبل از تماس با بخش پشتیبانی شرکت، کد س�ارش و اطلاعات خرید خود را یادداشت کنید.

جهت تماس با بخش خدمات پس از �روش و یا هماهنگی برای بازگرداندن کالا، می‌توانید با شماره تل�ن 05155267777 (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰) تماس بگیرید. همچنین، جهت اعلام شکایت نیز از همین شماره تل�ن است�اده کنید تا سریعاً پیگیری شود.

پس از پذیرش کالا، کارشناسان شرکت شبیری حداکثر طی ۴۸ ساعت کاری نتیجه تست را به شما اعلام خواهند کرد. در صورتی‌که نیاز به استرداد وجه باشد، حداکثر تا 48 ساعت کاری، مبلغ به حساب شما واریز خواهد شد.

flower